. 1 זוהי הזדמנות לרענן את זיכרונם של התלמידים . חשוב להבין את המניע : מה משה יזכיר ? מה חקוק בזיכרונו כחשוב ובעל משמעות ? מה זכור לו כטראומתי ? בסוף כל נקודה נשאל : מדוע לדעתכם משה מזכיר אירועים אלו דווקא ? אפשר להרחיב : האם הדברים שמשה מעלה תואמים את הציפיות שלכם או שונים מהן ? זכרונות מהמסע במדבר בפרק א משה מכנס את כל בני ישראל ומזכיר להם את הארועים החשובים שהתרחשו בזמן ההליכה הארכה במדבר . בואו נזכר במה שקרה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית