תלונה אחת ופרדות מאנשים חשובים זוהי השנה האחרונה לנדודי העם במדבר . התלונות של בני ישראל נמשכות ... והדרך שמשה מטפל בתלונות מביאה עליו ענש : משה לא יכנס לארץ כנען . גם מרים ואהרן לא ממשיכים במסע , ומתים במדבר . בני ישראל מתלוננים על מחסור במים ( פרק כ פסוקים א-ו ) בני ישראל חנו בקדש . . 1 במקום זה התרחשו שני ארועים . מה הם ? א . ב . . 2 כבר בזמןיציאת מצרים מרים היתה דמות חשובה בהנהגת עם ישראל . זוכרים ? מה היה התפקיד של מרים בארועים שמתארים בתמונות ? ( רמז : ספר שמות פרק טו )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית