כמו בחטא העגל , גם בסיפור המרגלים משה מתחנן למען בני ישראל ומצליח לפייס את אלוהים ולשנות את החלטתו . אחרי שאלוהים הודיע למשה על כוונתו להשמיד את העם החוטא , משה לא נטש את העם , ביקש מחילה על חטא העם , לימד עליו זכות והגן עליו מפני זעמו של האל . בסופו של דיון בין אלוהים למשה , תשובת אלוהים מפתיעה : " סלח ְ ת ִ י כ ִ ד ְ ברך . " אלוהים הקשיב לנימוקים של משה , סלח לעם כולו , אך נשאר איתן בדעתו להעניש את החוטאים . חטא העגל וחטא המרגלים הם שני חטאים חמורים שחטאו בני ישראל במדבר . בשניהם הייתה הפרה של ברית , בשניהם ביקש ה' לכלות את העם , ובעקבות שניהם היה על העם לשאת באובדן . בחטא העגל היה זה אובדן הלוחות הראשונים החרותים באצבע אלוהים והמרתם בלוחות כתובים בידי משה . האובדן שהסב חטא המרגלים 40 – שנות נדודים במדבר עד מות כל בני אותו הדור – הביא מפרשים שונים לראות בשני פרקי הסיפור שבספר במדבר " קו פרשת המים" בתורה , כלומר – אירוע מהותי שמפריד בין מה שהיה עד אז ומה שיהיה מאז ואילך ( על פי " במדבר יג-יד" מאת רוני מגידוב , באתר מקראנט , במדור המאמרים הדידקטיים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית