חצוצרות הכסף איך מודיעים הודעות לכל בני ישראל בזמן המסע במדבר ? איך מכנסים את המנהיגים ? ואיך מודיעים שהגיע הזמן לצאת לדרך ? תוקעים ומריעים בחצוצרות ! ואיך צועדים במסע ? ארון הברית בראש המחנה - וכל העם צועד אחריו . . 1 איך מעבירים הודעות היום ? השלימו מהידע שלכם : כשאני רוצה לדבר עם חבר , אני כשהורי רוצים לדבר אתי והם בעבודה , הם בדרך כלל כשהמורה בכתה רוצה להודיע לתלמידים להביא משהו לכתה , היא כשאני רוצה להתעדכן בחדשות , אני ביום הזכרון מפעילים את וכלם עומדים דקה בדומיה . וכשיש מלחמה וצריך להכנס למרחב מוגן , יש באמת לא חשבתי על זה שמסבך להודיע הודעות במחנה ישראל ... . 1 כדי לאפשר לתלמידים להבין את החשיבות של העברת הודעות לקהל כה רב , מוצע להתחיל בנו בזמננו : איך אנחנו רגילים לקבל הודעות או להעביר הודעות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית