ברכת כהנים איך יודעים שה' אוהב את העם שלו ? הוא מבקש מאהרן הכהן ומבניו , ומכל הכהנים האחרים , לברך את העם בברכה מיחדת - שנקראת "ברכת כהנים . " אלהים צוה על הכהנים לברך את בני ישראל בברכה הזאת : " יברכך ה' וישמרך . יאר ה' פניו אליך ויחנך . ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום " . ( פרק ו פסוקים כד-כו ) . 1 מה משמעות הברכה שהכהנים מברכים את העם ? א . סמנו את המלים שאתם לא מבינים . ב . בדקו בספר את באור המלים . ג . ועכשוננסה להבין את הברכה ... ברכת כהנים כוללת כמה ברכות . כתבו במלים שלכם מהן הברכות : • •  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית