. 1 מטרת התרגיל – חילוץ פרטים מתוך הטקסט . ה' מצוה על משה לספר את בני ישראל בפרק הראשון בספר במדבר מספר על המפקד שעשו משה ואהרן . הם ספרו את העם , לפי המשפחות והשבטים . . 1 הפסוקים הראשונים בפרק א מתארים איך ה' צוה על משה לפקד את בני ישראל : " שאו את ראש כל עדת בני ישראל . " ) פסוק ב ( עינו בספר בפסוקים ב-ד , והשלימו את המלים החסרות : לכבוד : משה הנושא : מפקד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית