פרקים א , ו , י מספרים על שגרת החיים במדבר . המפקד שערכו משה ואהרן נעשה כדי לדעת כמה אנשים במחנה , לכמה אנשים צריך לדאוג לכלכלה בעת המסע , וכמה גברים מתאימים לשרת בצבא ולהילחם במלחמות הצפויות בדרך . בפרקים אלו מסופר על התפקיד המיוחד של שבט לוי , על הדרך שבה העבירו הודעות בתקופת המדבר ועל ארון ה' וענן ה' המלווים ומנחים את המסע במדבר . וזוהי הזדמנות להכיר , מעט יותר לעומק , את מאפייני המדבר ( פירוט בהמשך . ( ברוכים הבאים לספר במדבר חמש זה ... תזכיר לי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית