פרק יט בספר ויקרא מתכתב עם עשרת הדברות שבפרק כ בספר שמות . על כך בהרחבה במאמר " מקורות מקבילים לעשרת הדיברות" מאת משה וינפלד . מתוך פרק יט בחרנו לעסוק בפסוק הראשון , דרכו במושג " קדושים , " ואחר כך בנושאים נבחרים הקשורים לעולם המעשה של התלמידים : אסור לשים מכשול לפני עיוור , אסור לקלל חירש , יש לשפוט משפט צדק , אסור לרכל , " לא תעמוד על דם רעך , " אסור לנקום , אסור לשנוא , יש לאהוב את הזולת . הפרק עוסק בנושאים חברתיים רבים , שהם ללא ספק חלק מהווי הילדים . אפשר לחשוב מראש על הפרק בקשר לחיים החברתיים בכיתה ולראות בו כלי לטיפול ולהתמודדות . השיעור המוצע ארוך , ובתכנון השנתי מומלץ לחלק אותו לשני שיעורים או להחליט מראש על מה מוותרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית