בספר ויקרא פרק א אנחנו לומדים רק את הפסוק הראשון : " ויקרא אל משה , וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר " : למה קוראים לספר הזה ספר "ויקרא ? " . 1 א . פתחו את ספר ויקרא בפרק א פסוק א . מהי המלה הראשונה ? ב . נלך אחורה ... לספרים קודמים שלמדנו . פתחו את ספר בראשית . מהי המלה הראשונה בפרק א פסוק א ? ג . ובספר שמות ? פתחו את ספר שמות . מהי המלה השניה בפרק א פסוק א ? ד . מה המסקנה ? וככה יהיה גם בספר במדבר ? ובספר דברים ? תבדק ותראה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית