ברוכים הבאים לספר ויקרא , הספר השלישי בתורה – החמש השלישי בחמשה חמשי תורה . בספר ויקרא נלמד על חקים שעם ישראל קבל . מה ? עכשו קוראים את כל ספר ויקרא ? לא . רק פסוק אחד מפרק א ואת פרק יט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית