עד עכשולמדנו מה יש במשכן , באהל מועד . ועכשו נכיר את הסימנים שעזרו לבני ישראל להבין שהגיע הזמן להמשיך לנדד . . 1 קראו את פרק מ פסוקים לו-לח : " ובהעלות הענן מעל המשכן , יסעו בני ישראל , בכל מסעיהם . ואם לא יעלה הענן , ולא יסעו עד יום העלתו . כי ענן ה' על המשכן יומם , ואש תהיה לילה בו , לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם " . א . איך בני ישראל יודעים שאפשר להמשיך ללכת ? ב . איך בני ישראל יודעים שלא ממשיכים ללכת ? ג . מה מלוה את בני ישראל במשך שעות היום , ומה – במשך שעות הלילה ? הענןעלה . מתחילים ללכת . כלם מוכנים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית