הרעיון המרכזי בפרק הוא המתח בין המישור הרוחני למישור הפיזי . כיצד מבנה פיזי וחפצים מוחשיים יכולים ליצור הרגשה רוחנית שהאל בתוכך ? לאחר העלאת הרעיון מומלץ להמשיך בציר ה"מעשי" ולהכיר אלמנטים מתוך המשכן : תקציב ושותפות , מראה המשכן , תפקיד הכוהנים ובגדיהם , הארון , המנורה ( חלק זה אפשר ללמד באופן פעיל בכיתה בעבודה בקבוצות או בתחנות פעילות . לסדר הדברים אין משמעות עקרונית . חשובה ההיכרות עם האלמנטים השונים בתוך המשכן . ( המשכן וארון הברית ילוו את התלמידים גם בכיתה ד , כאשר יהושע יכניס את הארון לארץ כנען ויעבור בעזרתו את הירדן . אחר כך , בכיתה ה בספר שמואל , הארון יהיה " קמע" מלחמה נגד הפלשתים , יילקח בשבי , יוחזר – ולבסוף יובא לירושלים ברוב כבוד והדר . משום כך יש חשיבות גדולה לנוכחות הארון כאן , כחפץ המלווה את עם ישראל . הרחבה למורה : " ארון הברית וגלגוליו" מאת גליה דורון , באתר מקראנט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית