עגל הזהב משה עלה להר סיני לקבל את לוחות הברית – וכלם חכו למטה . עברו 40 יום ו-40 לילה ... והעם התחיל לדאג . בפרק שלפנינו הסבלנות של העם פקעה , והם החליטו לעשות מעשה . בני ישראל מבקשים : עשה לנו אלהים ! ( פסוקים א-ו ) . 1 קראו את פסוק א : " וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר " ... א . איך אפשר להגיד במלים פשוטות שמשה בושש לרדת מן ההר ? כדאי להעזר בבאורים : ב . העם התחיל לדאג ולחשש : מה קרה למשה ? מה כדאי לעשות ? התבוננו בפתרונות האפשריים : להרגע ולחכות עוד קצת . למצא מנהיג אחר ! כלם לחזר למצרים !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית