תכנית הלימודים כוללת את פרק כד פס' יב-יח ואת פרק לא פס' יח . הוספנו התייחסות לפרק כד פס' ז בשל חשיבות המאמר " נעשה ונשמע" גם באירועי הפרק וגם כביטוי בשפה . מהלך השיעור המוצע : א . " נעשה ונשמע" – הבנת ההתחייבות העקרונית והכמעט לא הגיונית של בני ישראל . ב . משה עולה להר סיני ומתעכב בהר 40 יום ו-40 לילה . ג . הבנת קדושת החוקים – " ב ְ אצ ְ בע א ֱ לה ִ ים . " ד . דיון במשמעות המונח "ע ֵ דות . " ייחדנו את הפעילות להיפוך הסדר ההגיוני של " נשמע ונעשה . " יש להשאיר את הגילוי לילדים ולא לקלקל להם את חוויית הגילוי . אין לומר להם מראש ש"נעשה ונשמע" הוא סדר דברים לא הגיוני ... תנו לתלמידים לנוע בחוסר נוחות , ובכך להביא לידי ביטוי את הבנתם . המהלך המוצע מוביל את התלמידים אל הלגיטימציה להבנה האינטואיטיבית שלהם . הזדמנות ללמד עוד מאפיין ממאפייני הלשון המקראית – ו' ההיפוך . ו' ההיפוך מופיעה לפני הפועל ומציינת , כאמור ( בעמ' , ( 35 את היפוך זמן הפועל , מעתיד לעבר , או במקרים פחות שכיחים – מעבר לעתיד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית