עשרת הדברות הרגע הגדול הגיע – רגע הברית בין ה' לעם ישראל ! משה על הר סיני מקבל מאלהים את החקים ... בפרק זה נלמד על החקים שאלהים נתן לעם ישראל במעמד הר סיני . עשרת הדברות ( פסוקים א-יג ) . 1 קראו בספר את פסוקים א-יג . לפי הפסוקים , השלימו את רשימת הדברות ( החקים ) שלפניכם . לא צריך להעתיק את כל הפסוק אלא רק מלה או שתים , לפי הקוים המסמנים . מהלך השיעור המוצע : מבנה הפרק מציע פתיח כללי לשאלת החוקים , ואחריו התלמידים מתבקשים למיין מיון ראשוני את החוקים , לפי טבלה . אחר כך מומלץ לדון בחוקים ובערכים הנובעים מהם , באופן המתאים לעולמם של הילדים . לעניין מהות החוקים : בעולם החילוני אין לעשרת הדיברות תוקף הלכתי . תוקפם ערכי , והוא נקבע על פי הבנתו ובחירתו של כל אדם . מטרת הלימוד היא לגעת בממד הערכי של החוקים . אפשר כמובן לעבוד על עניין זה בקבוצות , לבחור ערכים מסוימים שכדאי לעסוק בהם , ואפילו לפצל את לימוד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית