שירת הים בפרק הקודם , פרק יד , מספר שה' פתח את ים סוף בפני בני ישראל , והם עברו בתוכו ביבשה ! לאחר הנס הגדול הזה , בני ישראל היו נרגשים ונפעמים , וזה הרגע לומר תודה – בשירה ! מה פתאום יש שיר באמצע הספור !? . 1 קראנו את הספור על חצית ים סוף , ולפתע מופיע שיר . א . מתי לדעתכם אדם כותב שיר ? ב . לפידעתכם , למה חברו שיר על קריעת ים סוף ? . 1 אפשר לפתוח את השיעור בשירים שונים המסייעים להמחשה , ולשאול : איך יודעים שזה שיר ? על פי רוב מאפייני השיר הם בראש ובראשונה צורניים – שורות קצרות , טקסט קצר . ויש גם מאפייני סגנון : לעתים הטקסט מחורז , ועל פי רוב שפת השיר שונה ומרוממת יותר מסגנון הדיבור או מלשון הסיפור ( הפרוזה . ( לעתים יש לטקסט נמען ( גם אם אינו אמ ִ תי , אלא כחלק מהסגנון . ( לרוב נושא השיר מיוחד ( רגש קיצוני , מצב קיצוני , ( ולעתים יש לו מנגינה . איך מבחינים בשיר בתנ"ך ? לפעמים בטקסט עצמו נאמר : " הנה לפניך שיר " ... ולפעמים העימוד שונה מעימוד פרק רגיל . מומלץ להתבונן בספר התנ"ך בעימוד השורות של פרק טו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית