מהלך השיעור המוצע : א . מה צריך לזכור מיציאת מצרים ? קיבוע הזיכרון של העם היהודי לדורותיו בנוגע ליציאת מצרים מתחיל בפרק זה . עשרת הפסוקים הראשונים של פרק יג מציינים את הפרטים והמידע שיש לנצור למשך דורות . ב . תזכורת : חישוב מסלול ! המסלול שבני ישראל אמורים לעבור כשהם עוזבים את מצרים איננו המסלול הקצר ביותר , ובהמשך הלימוד נבין את הסיבה לכך . ג . בני ישראל יוצאים ממצרים ו ... פרעה מתחרט . ד . נס חציית ים סוף – משמעות הנס . . 1 ניתן להקרין את הסמלים המוצגים בחוברת או סמלים נוספים הנזכרים בפסוקים ולתרגל תרגיל זיכרון בכיתה : מה מזכיר לנו הפריט הבא ? ( פרפרים כמייצגי אביב , בגד קרוע כמייצג עבדות וכדומה . ( הפסוקים מדברים על החשיבות של קיבוע הזיכרון , וכל דרך המתאימה לכיתתך יכולה לחזק את הזיכרון . כדאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית