פרק יב הוא תחילת תהליך פרידתם של בני ישראל ממצרים , מקום לידתם , ופנייתם אל דרך חדשה . בני ישראל הופכים מעבדים לבני חורין , ואפשר לראות בתהליך זה מעין לידה מחדש . בפרק זה בחרנו להתמקד בשלוש נקודות מרכזיות : . 1 האחריות שעל בני ישראל לקבל עליהם באמצעות הזיהוי העצמי . בפעם הראשונה הם נדרשים להיות פעילים . . 2 דיון במשמעויות של החופש והעצמאות בחיינו . . 3 בין עבדות לחירות , חששות ותקוות . הנושאים לדיון עולים מתוך לימוד הפסוקים וקריאה צמודה שלהם . . 1 קיצרנו את הפסוקים ומיקדנו רק את מה שיש לקרוא מתוך הפרק . ויהי בחצי הלילה אחרי תשע מכות , כאשר בכל פעם פרעה הסכים לשחרר את בני ישראל , ושוב סרב ... מגיעה המכה העשירית והאחרונה . אחרי המכה הזאת בני ישראליצאו ממצרים . אבל ... הלילה שלפני היציאה ממצרים יהיה לילה סוער וקשה במיחד !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית