עשר המכות מוכרות לתלמידים כסמלים עוד מימי הגן . החידוש שאנו מבקשים להביא בפרק הוא התבוננות במבט-על על המכות והבנת הדפוס החוזר של תגובת פרעה והמניעים לתגובה . עשר המכות בפרקים ז-יא מספר על המכות שהביא ה' על המצרים . . 1 מתחו קו בין שם המכה לבין האיור שמתאר אותה . דם צפרדע  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית