איך בני ישראל יצאו ממצרים ? אלהים שלח את משה ואהרן להוציא את בני ישראל ממצרים . התחלת השליחות , שקראנו עליה בפרק ה , לא היתה מצלחת ... כעת משה ואהרן עוברים לתכנית חדשה . מה התכנית ? בואו נקרא . . 1 הזמנה לשיחה לפני משה ואהרן עומדות שתימשימות : לגרם לפרעה להסכים לשחרר את בני ישראל ממצרים . לגרם לעם להאמין להם שהם פועלים לטובתו . הביאו כמה שיותר רעיונות לפעלות שמשה ואהרןיכולים לעשות כדילהצליח במשימות האלה . ה' מספר למשה ואהרן את התכנית – איך להוציא את בני ישראל ממצרים ( פסוקים א-ז ) . 2 א . מתחו קו מכל דמות אל התפקיד שלה : הדמות אהרן ה' התפקיד שלה להקשות את לב פרעה . לקבל את המסר מאלהים . לדבר אל פרעה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית