הנרטיב שאנו מבקשים להדגיש בפרק הוא הפער בין תחושת השליחות , הביטחון והנחרצות של משה ואהרן , לבין המציאות . פרעה מגחיך את בקשתם ומחמיר את מצבם של בני ישראל . כדי להבין את החמרת המצב אנו מבקשים לקרב את התלמידים אל המושגים הרחוקים מהם – תבן ולבנים – באמצעות הרחבה בנושא ותמונות ממחישות . בני ישראל פונים אל משה ואהרן בטענה שמאז פנייתם אל פרעה – מצב העם לא רק שלא הוטב אלא אף הורע . משה מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן ופונה לאלוהים . עד כאן – הבנת הנקרא . לאחר הבנת הנקרא ייסוב עיקר השיעור סביב ההיבטים הרגשיים : מצוקתו של משה , שבא כשליח האל ומוצא את עצמו במוקד הטענות והתלונות , הפער בין התקווה שאתה הגיע לתפקיד ובין האכזבה שהוא חווה בשלב זה . נוסף על כך מוצע להרחיב את זווית ההתבוננות במצב הן לנקודת המבט של מנהיגי העם והן לנקודת המבט של בני ישראל , זאת ככלי לפיתוח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית