השליחות של משה משה ברח ממצרים . הוא הגיע למדין , הקים שם משפחה ונהיה רועה צאן . באותו הזמן , במצרים , בני ישראל ממשיכים לסבל ! מי יושיע אותם ? אני יודע ! אני יודע ! משה יושיע אותם ! אבל משה עוד לא יודע שזה התפקיד שלו ... הסנה הבוער ( פרק ג פסוקים א-ו ) . 1 קראו את הפסוקים מסוף הפרק הקודם : " ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים , ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו . ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה . וישמע אלהים את נאקתם , ויזכר אלהים את בריתו את אברהם , את יצחק ואת יעקב . וירא אלהים את בני ישראל , וידע אלהים " . ( פרק ב פסוקים כג-כה )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית