צעדים ראשונים של מנהיגות בני ישראל עבדו בפרך במצרים , ואלו משה גדל בארמון המלך . משה שהתבגר , יצא אל אחיו וראה מציאות שלא הכיר ! הוא ראה אנשים שפוגעים באנשים אחרים . כיצד משה הגיב ? משה מתערב במקרים של חסר צדק : המקרה הראשון ( פסוקים יא-יב ) . 1 כאשר משה יצא מהארמון , הוא ראה איש מכה איש אחר . אקראו את פסוק יא וסמנו את האפשרות המתאימה : האיש המכה היה איש מצרי / איש עברי , והאיש שהכו אותו היה איש מצרי / איש עברי . ב . מה עשה משה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית