הלדת משה בפרק שלנו נולד תינוק , שכאשר יגדל – יוציא את בני ישראל ממצרים , מעבדות לחרות ! אבל לפני שהוא יציל את בני ישראל , שלוש נשים מיחדות יצילו אותו . בואו נקרא ! . אני חושב שאני יודע מי התינוק הזה .. עכשו יותר חשוב מי יציל אותו ! מבינים את הספור . 1 קראו בספר את פסוקים א-י , והשלימו : מי הן הדמויות שבתמונה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית