בני ישראל התרבו מאוד במצרים – ופרעה , המלך החדש , פחד שאם תפרץ מלחמה , הם יצטרפו לאויבים שלו . הוא רצה להחליש אותם , ולכן העביד אותם בפרך . האם התכנית של פרעה תצליח ? בואו נקרא ! בני ישראל במצרים ( פסוקים א-ז ) . 1 העתיקו מפסוק ה : כמה אנשים בסך הכל ירדו למצרים ? . 2 לאחר מות יוסף , מספרם של בני ישראל במצרים השתנה . קראו את פסוק ז : " ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד , ותמלא הארץ אתם " . א . סמנו בצבע את המלה שמתארת שלבני ישראל נולדו ילדים . ב . הקיפו את המלים שמתארות שנולדו להם ילדים רבים מאוד . ג . סמנו בצבע אחר את המלה שמתארת שבני ישראל התחזקו והיה להם כוח רב . . 1 מדוע מופיע הפרט ה"יבש" של מספר היורדים למצרים ? התשובה : כדי להמחיש את ההתעצמות של בני ישראל . תזכורת לגבי הירידה למצרים : בני ישראל באו למצרים כדי להיות ג ֵ רים בה , כלומר – אנשים שגרים בארץ שאיננה שלהם . באותו הזמן הם גרו באזור מוגדר ונבדל , אבל בהמשך הם השתקעו בארץ מצרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית