מדריך למורה מדריך למורה מדריך למורה לכיתה ג - שמות , ויקרא , במדבר , דברים על פי תכנית הלימודים לכיתות ג לבתי הספר הממלכתיים ניהול הפיתוח : תמר סלהוב פיתוח וכתיבה : נויה שגיב , תמר סלהוב , צוות מקרא , מטח ליווי הפיתוח : מרים בלומנטל , ראש צוות מקרא , מטח ייעוץ מדעי : ד"ר רוני מגידוב ייעוץ דידקטי : נירה לוין , צוות חינוך לשוני , מטח קראו והעירו : קרן ארבל , בית הספר בן גוריון , ראשון לציון בית הספר כפר סבא הצעירה , כפר סבא - בית ספר מלווה פיתוח עריכת לשון ומגדר : אלפא אלשיך איורים : מנחם הלברשטט עיצוב גרפי : שרית יוקר ניהול אמנותי : דני זוורו הבאה לדפוס : דניאל אשל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית