“ מטרת העל של החינוך הלשוני בבית הספר היסודי היא לטפח אדם אורייני " . ) מתוך תכנית הלימודים , חינוך לשוני עברית – שפה ספרות ותרבות , ג"תשס , 'עמ ( 11 מילה טובה מאוד היא סדרה מתקדמת ועדכנית להוראת עברית בבית הספר היסודי בהתאמה לתכנית הלימודים בחינוך לשוני לכיתות ב-ו . מילה טובה מאוד כוללת מגוון של יצירות ספרות , טקסטים עיוניים וטקסטים מן המקורות היהודיים . מילה טובה מאוד מאפשרת לימוד ותרגול של נושאים לשוניים באופן ישיר ומכוון ( מהלשון אל הטקסט ) וגם באמצעות מופעים שלהם בטקסטים מסוגות שונות ( מן הטקסט אל הלשון . ( מילה טובה מאוד מכילה מבחר עשיר של פעילויות לתלמיד . הפעילויות נועדו להקנות אסטרטגיות קריאה ; לפתח כישורי הבעה בעל-פה ובכתב ; לעורר מודעות לשונית ולהרחיב את הידע הלשוני בשפה הדבורה ובשפה הכתובה ; לטפח חיבה לקריאה . מילה טובה מאוד מניחה תשתית למיומנויות המאה – ה-21 אוריינות דיגיטלית , למידה שיתופית , חקר וחשיבה יוצרת . מילה טובה מאוד מציעה טקסטים מגוונים לעונות , לחגים ולימים מיוחדים בלוח השנה העברי . מילה טובה מאוד מזמנת חוויה אסתטית באמצעות צילומים ויצירות אמנות של מיטב אמני יש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית