על ילדים עם אוטיזם ועל האחים שלהם שמחוברים אליהם , וגם על הפקת מידע ממקורות מגוונים . 1 התבוננו בציורים שלפניכם . מה אתם רואים בהם ? אילו מחשבות הם מעוררים בכם ? . 2 שיחה בכיתה את הציורים שראיתם בפעילות הקודמת ציירו ילדים ובוגרים עם אוטיזם . הם מופיעים בלוחות שנה של אלו ) "ט אגודה לאומית לילדים אוטיסטים . ( האם שמעתם פעם על אוטיזם או על אוטיסטים ? האם אתם יודעים מה זה ? מצאו את הפירוש במילון . כתבות על אחים של ילדים עם אוטיזם . 1 בכתבה שלפניכם תקראו על ארז ועל אחיו האוטיסט אורן . בעת הקריאה שימו לב ליחסים ביניהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית