| יורם אורעד האם בעתיד גורדי שחקים ובהם גידולים חקלאיים וחיות משק יהיו חלק בלתי נפרד מן הנוף העירוני ? חלק גדול מאוד מן האנושות מתגורר כיום בערים . בעתיד אנו צופים שרוב רובה של האנושות יתגורר בהן . עם זאת , המזון וחומרי הגלם לייצור המזון מגיעים מחוות חקלאיות , ומשם גם מגיעים חומרי גלם אחרים כגון כותנה , המשמשת לייצור בגדים . דבר זה גורם הוצאות ניכרות על שינוע התוצרת החקלאית אל הערים , ותופס שטחי ענק , הבאים על חשבון נופים טבעיים . באוניברסיטת קולומביה שבארצות הברית העלו פרופסור ותלמידיו רעיון מעניין שיעזור להתמודד עם המצב הזה . הם הציעו לבנות חוות חקלאיות לגובה – ודווקא בתוך הערים ! החוות ימ וּ קמ וּ בגורדי שחקים שייבנו למטרה זו , ויגיעו לגובה של עשרות קומות . הרעיון כבר זכה לשם " חקלאות אנכית . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית