דאלה תולדות השמים והארץ בהבראם , ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים . ה וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל-עשב השדה טרם יצמח , כי לא המטיר ה' אלקים על-הארץ , ואדם אין לעבד את-האדמה . ו ואד יעלה מן-הארץ והשקה את-כל-פני האדמה . ז וייצר ה' אלקים את-האדם עפר מן-האדמה ויפח באפיו נשמת חיים , ויהי האדם לנפש חיה . ח ויטע ה' אלקים גן-בעדן מקדם , וישם שם את-האדם אשר יצר . ט ויצמח ה' אלקים מן-האדמה כל-עץ נחמד למראה וטוב למאכל , ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע . טו ויקח ה' אלקים את-האדם , וינחהו בגן-עדן לעבדה ולשמרה . ( בראשית ב , ד-ט , טו ) . 3 מהו תפקידו של האדם על פי הפסוקים האלה מספר בראשית ? . 4 תארו בכתב את גן העדן כפי שהוא מצטייר בדמיונכם . מה רואים ? מה שומעים ? אילו צבעים בולטים שם ? אילו ריחות ? . 5 בפסוק ד' מופיעים פסיק אחרי המילה " בּ ה בּ ראם" ונקודה בסוף הפסוק . פתחו את התנ"ך בחומש בראשית פרק ב' פסוק ד' ובדקו איזה סימנים מופיעים במקום הפסיק והנקודה . הסימנים שראיתם נקראים טעמי המקרא . שמות הטעמים האלו ותפקידיהם : סוף פסוק ( ׃ ) - מופיע בשורה , בסוף הפסוק , ומציין הפסקה גדולה בסוף הפסוק , ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית