על הקשר בין אדם לטבע , וגם על קריאה קולית טובה של שירים ושל קטעים מן המקורות . 1 שיחה בכיתה מתי קוראים טקסט בקול לפני קהל ? לאילו מטרות ? לפני מי קוראים בקול ? האם קראתם בקול לפני קהל ? מה הרגשתם ? . 2 קראו את הפסוקים שלפניכם בקריאה דמומה . בפסוקים מהתנ"ך מופיעות לעיתים קרובות מילים ארוכות או לא מוכרות . כדי לקרוא קריאה מדויקת ונכונה , מבלי לשנות את משמעות הפסוקים , חשוב במיוחד להקפיד לקרוא על פי סימני הניקוד והפיסוק . חשוב לציין כי בתנ"ך לא מופיעים סימני פיסוק אלא טעמי המקרא , והם משמשים במקום הסימנים המוכרים לנו היום .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית