על הרב והרבנית קאפח ועל כתיבה של תולדות חיים . 1 קראו על תולדות החיים של הרב קאפח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית