בעברית יש משקלים אחדים המציינים מידה קטנה . מה ההבדל בין חדר לחדרון , או בין זנב לזנבון ? חדרון מציין חדר קטן וזנבון מציין זנב קטן . לדוגמה , בשיר של אלתרמן " חנות השעונים" נאמר על השען שהוא "מתקן קפיצון דקיק . " למילה קפיץ מוסיפים את המוספית ון ומקבלים קפיצון – קפיץ קטן . כך אפשר לציין דבר קטן במילים נוספות בעברית : ילד - ילדון , בּ רוז - בּ רוז וֹ ן . ובנקבה : ילדה – יל דּ נת . למילה דק מוסיפים מוספית הבנויה מתנועה ( צליל ) של חיריק עם חזרה על העיצור האחרון של המילה , ומקבלים דקיק – דק מאוד , יותר דק מדק . . 1 השלימו את בני הזוג גדול וקטן על ידי הוספה או הורדה של המוספית המתאימה המציינת הקטנה : . 2 יש בעברית משקלים עם מוספית ון שאינה מציינת דבר קטן , לדוגמה : ז כּ ר וֹ ן , דּ מי וֹ ן . א . הקיפו את המילה שאיננה מציינת משהו קטן : ספלון חדרון וילון מקלון מחשבון ב . הקיפו את המילה המציינת משהו קטן : חשבון כישלון שׁ וי וֹ ן ילדון עליון . 3 מוספית נוספת שאחד מתפקידיה לציין משהו קטן היא ית . במקרה זה המילים יציינו משהו קטן בלשון נקבה . לדוגמה : כפית , שבהשוואה למילה כף מציינת כלי קטן יותר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית