המשקל הוא תבנית לשונית , שלתוכה מוכנס השורש . מה קובע את הצליל האופייני של כל משקל ? א . צלילי התנועות – הצלילים הנוספים המתלווים לצליל העיצורים . לדוגמה , במשקל צ לּוּ ם , נ גּוּ ן , ס פּוּ ר העיצור הראשון של השורש מבוטא בתנועת חיריק , והעיצור השני מבוטא בתנועת שורוק . ב . אותיות נוספות המשמשות חלק קבוע מתבנית המשקל . לדוגמה : במשקל מברג , מסרק , מגהץ האות מ' בצליל פּ תח נוספת לשורש ועומדת בראש התבנית . המ' הנוספת היא חלק קבוע של המשקל . לאותיות הנוספות שהן חלק קבוע של המשקל קוראים מוספיות . . 1 א . קראו את הצירופים שלפניכם וכתבו כמה משקלים גיליתם בהם : כּ לב מצחיק חדר מבריק ילד מקסים טקס מלהיב ב . לאחד המשקלים בסעיף א יש מוספית קבועה לפני אותיות השורש . כתבו מילה לדוגמה במשקל זה ( מתוך המילים בסעיף א , ( וציינו מהי המוספית . ג . הוסיפו שתי מילים לכל משקל שמצאתם . . 2 בכל קבוצת מילים שלפניכם יש מילה יוצאת דופן . מצאו אותה והסבירו למה בחרתם בה . א . שׁוֹ מר , מכ בּשׁ , שׁ וטר , כוב שׁ ב . הס כּ ם , הבדל , הרס , הס גּ ר ג . נ זּ לת , כלבת , צהבת , דּ לת ד . נפלא , נמרץ , ניסוי , נלהב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית