| חיה שׁ נהב צרצר צרצר צרצ וּ ר , פּ ר פּ ר פּ ר פּ ר פּ ר פּוּ ר , גּמּ ד גּ מ דּ ד גּ מ דּוּ ד קפץ שׁלֹ ש קפיצ וֹ ת . שׁ ט וּ ת ! צחקן צחקק צחק וּ ק , צפצף צפצף צפצ וּ ף , ק שׁ ק שׁ ק שׁ ק שׁ ק שׁ ק וּשׁ צבע בּשׁלֹשׁ ה צבעים . שׁ ט וּ ת ! דּבּוּ ר דּבּ ר דּבּוּ ר , צ פּוֹ ר צ פּ רה צ פּוּ ר , דּ ג דּ ג דּ ג דּ גיג ח יּךְ שׁלֹשׁ ה ח יּוּ כים . שׁ ט וּ ת !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית