| יעקב סתר טפט וּ ף שׁ פ שׁוּ ף שׁ ק שׁוּ ק צחק וּ ק קרק וּ ר צרצ וּ ר בּ ר בּוּ ר גּ ר גּוּ ר המה וּ ם זמז וּ ם וזה ע וֹ ד כּ ל וּ ם : שׁ ה וּ ק גּ ה וּ ק פּ כ פּוּךְ כּ ח כּוּ ח ק שׁ ק וּשׁ ר שׁ ר וּשׁ בּ ע בּוּ ע גּ ע גּוּ ע . מה י שׁ פּ ה לתמ הּ אל וּ רק מ לּ ים שׁכּ יף לי ל שׁ מע ... . 2 חלק גדול מהמילים בשיר - הצלצול שלהן דומה לקול של הדבר שאותו הן מציינות . לדוגמה , המילה גּ ע גּוּ ע היא חיקוי קולו של הברווז . בחרו מילים אחדות בשיר הנשמעות כחיקוי צלילי של יצורים או דברים בטבע , וציינו מה מחקה כל מילה . . 3 העתיקו מהשיר ארבע מילים , הבנויות באותו המשקל . . 4 ציינו קודם , שרוב השורשים בעברית מורכבים משלוש אותיות ; אבל במשקל , שעליו מבוסס השיר של סתר , רוב השורשים הם בני ארבע אותיות . למשל : השורש של המילה המהום הוא ה-מ-ה-מ . כתבו שלוש מילים מהשיר הבנויות משורש בעל ארבע אותיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית