למילים השייכות לאותו המשקל יש לפעמים משמעות כללית משותפת . לדוגמה , המילים כּ חל , אדם , ורד – כולן מציינות צבעים . המילים מסמר , מברג , מגהץ מציינות מכשירים , והמילים סבלן , דאגן , פחדן , אכלן מציינות בעלי תכונה כלשהי . בדקו משקלים אחדים בעלי משמעות בעברית , ומשקלים חסרי משמעות : . 13 לפניכם ארבע קבוצות מילים , כל קבוצה במשקל שונה . ספרן , בדרן , רקדן , קנין , סדרן רגל , שקט , בּ גד , עצב , קרן , פּ רק א דּ מת , שעלת , דלקת , גרדת משאבה , ממטרה , מקצרה , מסחטה א . לאיזו קבוצה של מילים אין משמעות משותפת ? ב . לאילו קבוצות של מילים יש משמעות משותפת ? ציינו את המשמעות . . 14 ברשימה שלפניכם מעורבים שמות משלושה משקלים של בעלי מקצוע . מיינו אותם לשלוש קבוצות , בכל קבוצה כתבו את כל המילים שבאותו המשקל : שופט נ גּ ר קברן ס בּ ל סוחר כורך ספרן שומר נ פּ ח אספן ח יּ ט בדרן מוהל ח זּ ן מ וֹ כר סוכן יצרן . 15 שלבו בכל משפט שם עצם מתאים המציין מכשיר או כלי , לדוגמה : המשקל מ מציין מכשיר או כלי . השלימו מכשיר או כלי שיש לו אותו שורש כמו לפועל במשפט . ב מגהצים > במגהץ מגהצים ב פותחים ב מקרינים שקופי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית