במשחקי המילים בשירו של אטלס , שהוא מין שיר שטות , יש מילים דומות , שהדמיון ביניהן אינו מבוסס על שורש משותף . לדוגמה , המילים ס פּ ר וג נּ ב . למילים אלה יש אותה תבנית , אותו מבנה : . ( שימו לב לסימני הניקוד ( לתנועות . ( הם אחד המרכיבים הקובעים את התבנית . ( בעברית קוראים לתבנית הזאת משקל . מילים אחרות באותו המשקל : דּיּ ג , ח יּ ט , נ גּ ר , ס יּ ד , צ לּ ם ועוד . ומה עם המילים בּוֹ דק , גּוֹ נב , גּוֹ רר ? גם במקרה זה המדובר בדמיון בין מילים השייכות לאותו המשקל . מילים נוספות באותו המשקל , לדוגמה : ס וֹ עד , ל וֹ חם , פּוֹ על , ש וֹ מר , ועוד . המשקל הוא תבנית לשונית , שבתוכה מסודרים שורשים שונים באותו האופן . במקרים רבים לכל המילים במשקל מסוים יש משמעות מסוימת . למשל , רוב המילים במשקל הן שמות של בעלי מקצוע . רוב המילים בעברית בנויות משילוב של שורש ומשקל . השורש לבדו אינו מילה שלמה הקיימת בלשון , אלא הוא מין חומר בנייה למילים . רק שילובו של השורש במשקלים שונים יוצר מילים שלמות עצמאיות בשפה . . 6 לפניכם קבוצת משפטים . בכל משפט 3 מילים . התבוננו וכתבו מה משותף למילים בכל משפט ( שורה ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית