לאחר מות גדעון השופט , שכנע בנו אבימלך את העם למנות אותו לשופט במקום אביו . לאחר שמונה לשופט , הרג אבימלך את כל יתר אחיו , מחשש שיתנגדו למינויו . מכל האחים נותר רק האח הקטן - יותם , שהצליח להסתתר ולהימלט . כששמע יותם על המלכת אחיו , עלה על הר גריזים ונשא שם משל . . 1 שיחה בכיתה אילו תכונות צריכות להיות לדעתכם לאדם המועמד למלוכה ? . 2 קראו את המשל וחשבו : האם המלך הנבחר במשל הוא המלך המתאים ביותר ? ו ויאספו כל-בעלי שכם וכל-בית מלוא וילכו וימליכו את-אבימלך למלך עם-אלון מצב אשר בשכם . ז ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר-גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלקים . ח הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה ( מלכה ) עלינו . ט ויאמר להם הזית החדלתי את-דשני אשר-בי יכבדו אלקים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים . י ויאמרו העצים לתאנה לכי-את מלכי עלינו . יא ותאמר להם התאנה החדלתי את-מתקי ואת-תנובתי הטובה והלכתי לנוע על-העצים . יב ויאמרו העצים לגפן לכי-את מלוכי ( מלכי ) עלינו . יג ותאמר להם הגפן החדלתי את-תירושי המשמח אלקים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים . יד ויאמרו כל-העצים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית