| איז וֹפּוֹ ס קנה ועץ זית התנצחו זה עם זה על אודות כוחם וגבורתם ומידת סבלנותם . גינה הזית את הקנה שהוא רפה אונים ומתכופף בּ נקל לפני כל רוח . שתק הקנה ולא ענה וּ דבר . לא עברה שעה קלה , והחלה נושבת רוח חזקה . הקנה שהתנועע והתכופף בפני הרוח , ניצל בנקל . ואילו הזית שעמד בפניה זקוף ומתוח , נשבר בעוצמת נשיבתה . ( מתוך משלי איזופוס , תרגם מיוונית : שלמה שפאן ) . 2 מצאו את הפירוש המתאים לכל מילה או צירוף מילים מן המשל . כּ תבו במחברת . אפשר להיעזר במילון . מילים וצירופים התנצחו גינה הזית רפה א וֹ נים ענה וּ בּ נקל עוצמת נשיבתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית