על צמחים בשיר ובמשלים , וגם על מחשבות ותחושות של הכותבים ושלכם . 1 התבוננו בתמונות של עץ זית וקנה ( שלפעמים קוראים לו בטעות "קנה ס וּ ( ף" ואחר כך קראו את המשל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית