חג הסיגד חל שבעה שבועות אחרי יום הכיפורים , בכ"ט בחשוון . בחג זה יהודי אתיופיה מזכירים את קבלת התורה במעמד הר סיני ובכך מחדשים את הברית שנכרתה בין עם ישראל לבין . ה' יהודי אתיופיה האמינו שקיום הברית ( שמירה על מצוות ( ה' יוביל להגשמת חלומם לשוב לארץ ישראל ולירושלים . החג נחגג בכמה כפרים מרכזיים באתיופיה . האנשים שגרו במקומות רחוקים מהכפרים האלה יצאו למסע שארך לפעמים כמה ימים בכדי להגיע לכפרים בהם נחגג החג . בבוקר יום החג היו המשתתפים רוחצים ומיטהרים בנחל קרוב לכפר , לובשים בגדים לבנים וצמים עד לסעודת הסיום של החג . הצום המתלווה לחג מבוסס על התיאור בספר נחמיה : "וּ בי וֹ ם ע שׂ רים ואר בּ עה לחד שׁ ה זּ ה נאספ וּ בני-י שׂ ראל בּ צ וֹ ם וּ ב שׂקּ ים ואדמה עליהם" ( נחמיה ט , א . ( לפי המסורת , פרק זה מתאר את חג הסיגד הראשון . החוגגים , ובראשם הקסים ( כוהני העדה האתיופית , ( שבידיהם שמשיות צבעוניות , הוציאו את ספרי הא וֹ רית ( התורה ) מבית התפילה של הכפר בלוויית תפילות , שירים וקריאות שמחה . מבית התפילה צעדו החוגגים אל הר גבוה . העלייה להר הזכירה לחוגגים את עליית משה להר סיני ביום מתן תורה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית