| לאה נאור מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? מזל שׁ אתם שׁוֹ אלים . מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? הגיד וּ לי אי ךְ מסת כּ לים ? א וּ לי ה וּ א ד וֹ אג שׁ ם מתחת ל כּ תר ? א וּ לי כּ ל הזמן ה וּ א רעב ? מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? על מה ה וּ א בּ עצם ח וֹשׁ ב ? א וּ לי ה וּ א פּוֹ חד שׁ ם מתחת ל כּ תר ? א וּ לי ה וּ א צ וֹ חק כּ ל הזמן ? שׁ מעתי א וֹ מרים שׁ מתחת ל כּ תר המל ךְ בּ עצם ק בּ צן . מה י שׁ ל וֹ , למל ךְ , מתחת ל כּ תר ? קרחת ? חלק ? מתלתל ? א וּ לי אין ל וֹ ראש שׁ ם , מתחת ל כּ תר ? א וּ לי אין שׁ ם מל ךְ בּ כלל ? . 3 המשוררת שואלת הר בּ ה שאלות בּ שיר . א . את מי היא משתפת בשאלות האלה ? לפי מה החלטתם ? ב . השאלה שחוזרת הרבה פעמים בשיר היא : "מה יש למלך מתחת לכתר . " ? התשובה הפשוטה לשאלה היא "ראש , " אבל האם לכך מתכוונת המשוררת ? מה דעתכם ? . 4 לשיר הזה יש גם לחן . היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו לו . האם לפי הקצב והשירה הייתם אומרים שזה שיר רציני ? ה וּ מ וֹ ריסטי ? ואולי שיר הומוריסטי שמטרתו לעורר חשיבה רצינית ? הסבירו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית