| יצחק רבין שנות ילדותי , שהן מן השנים היפות ביותר שלי , קשורות בצריף גדול , שעמד בתוך בקעה מוקפת גבעות-חול . צריף זה היה אז בית-החינוך לילדי העובדים שבתל-אביב . [ ... ] הזכרתי את אליעזר שמאלי , וכאן עלי לציין כי ל וֹ , לאישיותו המחנכת , לשיעוריו הנפלאים , הייתה השפעה עצומה עליי ועל כל חבריי . הר בּ ה הר בּ ה דברים שלמדתי ממנו נשארו טבועים בי עד היום . הוא שהקנה לי , קודם כול , את התחושה לשטח . דבר זה נעשה בשיעוריו הנפלאים לטבע . את שיעורי הטבע למדנו לא בין כותלי הכיתה אלא בטבע עצמו . אליעזר שמאלי הוכיח לנו כי הטבע – הוא דבר חי , נושם , מד בּ ר . הוא לימד אותנו כיצד להביט בטבע , איך להבין אותו : מדוע צמח מסוים גדל דווקא במקום זה ולא אחר ; מדוע צמח אחד גדל על מדר וֹ ן בכיוון השמש , ואילו צמח אחר מחפש בקיץ דווקא את המסתור מן השמש . שיעורים אלה הטביעו עלי רושם עצום ; הם העניקו לי את התחושה לשטח הפתוח , ולאהבת הנוף וכל מה שקשור לארץ . אני נזכר בגינה שלנו . יחד עם אליעזר שמאלי עיבדנו גינת-ירק בחצר בית הספר . על גבי אתון הובלנו חמרה מתעלה סמוכה , כדי לטייב את אדמת-החול של החצר . זרענו סלק , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית