" אמר וּ : כּ ל מי שׁלֹּ א ראה שׂ מחת בּ ית ה שּׁוֹ אבה , לֹ א ראה שׂ מחה מ יּ מיו " . ) סוכה ה , א ) בחג הסוכות הייתה בבית המקדש שמחה מיוחדת . בכל אחד מימי החג התקיים במקדש טקס מיוחד - ניסוך ( יציקה ) של מים על המזבח , כסמל לבקשה לשנה ברוכה בגשמים . הטקס התקיים בחג הסוכות כי בחג הסוכות ה"הקב מברך את גשמי השנה : " וּ בחג נ דּוֹ נים על ה מּ "ים ( ראש השנה א , ב . ( את המים נהגו לשאוב מדי יום ביומו ממעיין השילוח , ועל כן נקראה השמחה "שמחת בית השואבה . " תושבי ירושלים ועולי הרגל , ובראשם הכהן הגדול , נהגו לצאת בתהלוכה מבית המקדש למעיין השילוח . הכהן הגדול שאב את המים מן המעיין בצלוחית זהב , והעם ליווה אותו בשירה , בנגינה ובריקודים . את המים יצקו על המזבח בחצר בית המקדש . לאחר מכן נמשכו החגיגות במקדש כל היום והלילה . גם כיום נהוג לציין את שמחת בית השואבה בלילות חול המועד סוכות בחגיגות בליווי תזמורות וריקודים . " אף על פּ י שׁכּ ל ה מּוֹ עד וֹ ת מצוה ל שׂ מח בּ הן , בּ חג ה סּכּוֹ ת היתה שׁ ם בּ מק דּשׁ שׂ מחה יתרה , שׁנּ אמר : "וּשׂ מח תּ ם לפני ה' א לֹ קיכם שׁ בעת ימים " . ( ויקרא , מסכת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית