שלוש פעמים בשנה יראה כל-זכורך את-פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות . ( דברים טז , טז ) חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים : פסח , שבועות וסוכות . בתקופה שבית המקדש היה קיים , נהגו לעלות אליו לרגל מכל רחבי הארץ , לחגוג יחד את החג , להתפלל ולהקריב קרבנות . חג הסוכות מכונה בתפילה " זמן שמחתנו , " והוא גם החג היחיד שלגביו חוזרת התורה שלוש פעמים על המצווה לשמוח : ושמחת בחגך ( דברים טז , יד , ( והיית אך שמח . ( דברים טז , טו ) ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים . ( ויקרא כג , מ ) כל זכ וּ ר ךָ - כל הזכרים . . 1 שיחה בכיתה א . למילה אך יש כמה פירושים במילון : אבל , אלא , רק , בקושי . איזה פירוש מתאים לפסוק "והיית אך שמח ? " ב . שער וּ , מדוע התורה מרבה לצוות על השמחה דווקא בחג הסוכות ? ג . שמחה היא רגש פנימי שהאדם חש באופן טבעי . אם כן , כיצד לדעתכם ניתן לצוות על אנשים לשמוח ? . 2 קראו שתי סיבות לשמחה בחג הסוכות : סיבה ראשונה : אבל בּ רא שׁ ה שּׁ נה אין כּ תיב שׁ ם אפ לּוּ שׂ מחה אחת , שׁ ה נּ פ שׁוֹ ת נד וֹ נ וֹ ת וּ מב קּשׁ אדם את נפ שׁוֹ י וֹ תר מ מּ מ וֹ נ וֹ . אבל בּ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית