על סליחה ומחילה שבין אדם לחברו , וגם על תיאור דמות של גיבור ביצירה . 1 שיחה בכיתה " עבר וֹ ת שׁבּ ין אדם לחבר וֹ - אין י וֹ ם ה כּפּוּ רים מכ פּ ר , עד שׁיּ ר צּ ה את חבר וֹ " . ( יומא ח , ט ) א . מה אפשר ללמוד מהעובדה שאפילו יום הכיפורים אינו מכפר על עברות שבין אדם לחברו ? ב . אנו נוטים לחשוב שבקשת הסליחה נועדה לפייס את מי שנפגעו . אך האם בקשת הסליחה חשובה רק למי שמבקשים את סליחתם , או שמא גם למבקשים עצמם ? ואולי גם לאלה וגם לאלה ? . 2 היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו לסיפור . עקבו אחר הכתוב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית