הפיוט אחות קטנה נאמר בקרב עדות המזרח , בערב ראש השנה עם השקיעה , בשעת סיום השנה שחלפה וברגעים הראשונים של תחילת השנה החדשה . אחות קטנה הוא כינוי לעם ישראל , והוא נזכר בשיר השירים . הפיוט מתאר את קשיי הגלות ומביע בקשה לגאולה . כל אחד מבתי הפיוט נחתם במילים : תּ כלה שׁ נה וקלל וֹ תיה , ואילו הבית האחרון , הנאמר ממש עם כניסת השנה החדשה , מסתיים במילים : תּ חל שׁ נה וּ ברכ וֹ תיה . . 1 היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו לקריאה של הבית הראשון מן הפיוט . אח וֹ ת קט נּ ה | ר' אברהם ח זּ ן גּ יר וּ נדי אח וֹ ת קט נּ ה תּ פ לּוֹ תיה ע וֹ רכה וע וֹ נה תּ ה לּוֹ תיה . אל נא רפא נא למחל וֹ תיה . תּ כלה שׁ נה וקלל וֹ תיה . ע וֹ רכה – עורכת . . 2 שיחה בכיתה א . בררו את פירושיהן של המילה תּ ה לּוֹ תיה ושל צירוף המילים אל נא רפא נא . היכן בתורה נזכר צירוף מילים זה ? על מי נאמר ? ב . האזינו שוב לקריינות . שימו לב מתי הקריין עושה הפסקה בין המילים . מדוע הוא עושה את ההפסקות במקומות האלו דווקא ? ג . מדוע מכנה המשורר את עם ישראל בכינוי אחות קטנה , כשהוא עומד לבקש עבורו בקשות ? אילו תחושות מעורר כינוי זה ? . 3...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית