על תפילות שאנו מתפללים לקב"ה ועל בקשות שאנו מבקשים על עם ישראל ועל כל העולם לקראת השנה החדשה . 1 בראש השנה נוהגים להתפלל לה' ולבקש ממנו בקשות לשנה החדשה . קראו את התפילה שלפניכם , שכתב כנראה רבי נחמן מברסלב ( אך אינה חלק מתפילות ראש השנה המופיעות במחזור ) וחשבו : האם התפילה הזאת מתאימה לכולם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית