מאוד עברית לכיתה ה לחינוך הממלכתי-דתי 1 על-פי תכנית הלימודים המעודכנת ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : אודי גביזון ריכוז תהליך הפיתוח : רותי נויגרטן פיתוח וכתיבה : פרופ' רינה בן-שחר , אורית אילן , חיה אנקור , ורד גביש , נירה לוין , רונה מינץ , רותי נויגרטן , פזית קוטלר פיתוח והתאמה לחמ"ד : ורד גביש , חיה אנקור , ירעם נתניהו ייעוץ מדעי : פרופ' רינה בן-שחר , ד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן ז"ל , אודי גביזון קריאה והערות : חיה יצחקי , רותי נויגרטן , ירעם נתניהו פיתוח הפעילויות המתוקשבות : יעל אסיף - מנהלת , רינת פלח-דסקל , פזית קוטלר ורד גביש , שיר חזן עריכה לשונית : ענת צ'רנובילסקי ניקוד : טלי בלייכר עריכת מגדר : שרה אופק הפקה : גלי פרנק מנהל אמנותי : דני זוורו עיצוב גרפי : מיכל ליכטר תחקיר תמונות : לליב גל , דבורה גרודה זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל תמונות : לליב גל , דבורה גרודה הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית